0fca8b30cc410dfb7bc5b9d717078398.jpg
f23eaf7cf918e2ceec73733c425fc8ad.jpg
cff375cc8dd28570c73e8c2870b850d4.jpg
ec0eb410e341a954412a16a67195b38e.jpg
38589811b5c9debb642fbb744b0933e1.jpg
a72ddde0119b2b4c39763d691c6ac2e3.jpg
cd5791d0b369f686327665e8fc142de2.jpg
7e0f7dcd0a51389fa427389d22993ebb.jpg
2234147f9008de29b6126643f562b17a.jpg

Valea Izei

Valea Izei este un areal care a păstrat mai multe tradiții și obiceiuri decât oricare altă zonă din România. Regiunea adună sub aceeași denumire, provenită nu atât de la râul care străbate zona, ci de la vechiul mod de administrare al teritoriului – "Cnezatul Văii" – un număr de așezări care se aseamănă prin port și obiceiuri, creând un spațiu etno-cultural unitar.

Din acest spațiu fac parte, dinspre nord-vest spre sud-est comunele: Vadu Izei, Oncești, Bârsana, Strâmtura, Rozavlea, Șieu, Botiza, Poienile Izei, Bogdan Vodă, Ieud, orașul Dragomirești, orașul Săliștea de Sus și comuna Săcel.
Valea Izei se află pe lista siturilor de importanță comunitară, făcând astfel parte din Situl Natura 2000, cunoscut sub denumirea de Valea Izei și Dealul Solovan, datorită habitatelor rare, și a speciilor de plante și animale care sunt de interes științific, periclitate și ocrotite.
 

Localizare

Valea Izei este situată în nordul județului Maramureș, din Vadu Izei, și până în localitatea Săcel, la limita cu județul Bistrița-Năsăud.

Acces

Accesul se face pe drumul național DN 18, care leagă Baia Mare de Sighetu Marmației și prin drumul județean DJ 186, Vadu Izei – Săcel, care leagă comuna Vadu Izei de alte localități importante precum orașele Dragomirești, Săliștea de Sus și comunele Bârsana, Strâmtura, Rozavlea.

Harta

Obiective turistice

Cele mai relevante obiective turistice din comunele şi oraşele de pe Valea Izei sunt listate în continuare:

Vadu Izei

Casa Memorială "Vasile Kazar" - este o gospodărie ce datează din secolul al XVIII-lea, amenajată sub for¬ma unui muzeu în care sunt expuse obiecte vechi și articole de îmbrăcăminte tradiționale care atestă faptul că viețile celor care locuiesc în comuna Vadu Izei continuă pe aceiași linie. Totodată, trebuie menționat că acesastă casă a fost donată maramureșenilor de marele pictor și grafician Vasile Kazar, în prezent aceasta fiind una dintre principalele atracții turistice ale comunei.

Biserica de lemn "Cuvioasa Parascheva" - aceasta a fost declarată monument istoric, se află în localitatea Valea Stejarului și a fost construită între anii 1615-1620, iar stilul în care a fost construită aceasta este specific maramureșean, materialul folosit pentru ridicarea acesteia fiind lemnul de stejar. Dimensiunile bisericii sunt de 10 metri lungime, 4,5 metri lățime iar pictura din interiorul bisericii a fost executată pe pânză specifică iconografiei bizantine, de pe vremea Comnenilor, însă aceasta se mai păstrează doar în mică parte. În anul 1976 biserica a fost renovată din nou și resfințită iar printre obiectele de valoare care pot fi regăsite aici sunt cărțile de ritual, Tripticul, medalioanele de pe ușile împărătești dar și icoanele pe sticlă și lemn. În plus, în anul 2012 biserica a intrat într-un proces de reparații capitale, finanțat de Ministerul Culturii.

Strâmtura

Biserica de lemn din Glod, construită în secolul al XVIII-lea, monument istoric.

Biserica de lemn din Strâmtura, unde se află "Cazania lui Varlaam", lucrare scrisă în anul 1643 și icoane pe sticlă și lemn din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.

Şieu

Biserica din lemn cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" care datează din anul 1760 și este încadrată în categoria monumentelor istorice.

Botiza

Izvoarele naturale minerale în jurul cărora s-au construit băi pentru tratarea afecţiunilor reumatismale şi care oferă localnicilor şi turiştilor atât apă minerală feruginoasă cât şi ape sulfuroase. Din cele 7 izvoare minerale prezente pe teritoriul comunei, în prezent sunt valorificate doar 2, acestea fiind şi mai uşor accesibile, fiind situate pe Valea Sasului la 4 – 6 km de centrul comunei.

În zona cunoscută de localnici ca "La Zezuini" sau "La Vizuini" se află trei peşteri verticale în calcar, cea mai mare având o lungime de 12 m şi o lăţime de 3.5 m şi aflându-se la 10 m adâncime. Din păcate traseul către acestea nu este marcat şi intrarea în peşteri nu este amenajată, astfel că pot fi vizitate doar cu însoţitori calificaţi în speologie.

Biserica din lemn din Botiza care poartă hramul "Sf. Parascheva" este situată în centrul comunei, lângă Biserica Ortodoxă nouă, la 10 km de DN186. Această biserică are o importanţă turistică foarte mare datorită îmbinării religiei cu istoria şi cu tradiţia.

Biserica Greco-Catolică, construită pe o colină între anii 2003 şi 2008, este o biserică decorată cu icoane din lemn sculptate de meşterii locali, ce îmbină tradiţionalul cu modernul şi poartă hramul "Inima Neprihănită a Mariei".

Aflată pe Valea Băiţei, la 3 km de centrul comunei, Vâltoarea din Botiza este folosită ca "o maşină de spălat tradiţională" pentru spălarea şi curăţarea covoarelor, amintind de vechile metode de spălare folosite în întreg spaţiul românesc. Astfel, ea este vizitată atât de către tinerii ce nu au prins acele vremuri, cât şi de vârstnicii care îşi aduc aminte cu nostalgie vremurile tinereţei.

Horinciile (Cazanele de horincă/ţuică) din Botiza au devenit un punct de atracţie pentru turiştii care vin în comună pentru horinca specifică zonei, dar şi pentru poveştile pline de tâlc şi umor spuse în procesul fabricării acesteia.

Poienile Izeii

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" – inclusă în patrimoniul UNESCO, a fost construită în anul 1632 și este una dintre cele mai bine păstrate biserici din Maramureș. Unicitatea edificiului provine din faptul că denotă evoluția în timp a arhitecturii religioase din zonă, păstrând elemente arhitecturale care au dispărut în general: pridvor orientat spre vest și absida altarului în formă rectangulară în retragere. Picturile și icoanele sunt foarte bine conservate și reprezintă expresii artistice autentice și unice.

Bogdan Vodă

Izvoarele de apă minerală și sulfuroasă de pe Valea Ruginoși, denumite și "La păcura", recomandate pentru diferite afecțiuni.

Biserica de lemn din centrul localității Bogdan Vodă, a fost construită în anul 1718, în stil gotic maramureșan, și este pictată în stil bizantin primitiv de către pictorul maramureșan Alexandru Panehalschi.

Ieud

Biserica din Deal, una dintre cele mai vechi din Maramureș, datând din 1364, a fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO din anul 1999. Denumită și biserica bătrână, a fost reconstruită în secolul al XVII –lea, și se remarcă prin tehnica de construcție dar și picturile interioare conservate foarte bine, și care fac parte din etapa matură a creației lui Alexandru Ponehalschi.

Biserica de lemn din Vale, datează din 1717, se distinge prin armonia elementelor arhitecturale, reprezentând la rândul ei o valoare artistică autentică.

Muzeul satului din Ieud, aflat într-o casă țărănească, adăpostește obiecte de port popular, dar și unelte și obiecte decorative.

Dragomireşti

Muzeul ţărăncii române. Primul muzeu din România dedicat exclusiv femeii, surprinde prin exponatele sale ocupațiile femeilor pe întreg parcursul vieții. Ineditul acestei locații este întregit de ghidul muzeului, dna Ileana Zubașcu, care aduce autenticitate prin perspectiva personală și povestirile autentice. Muzeul, aflat într-o casă tradițională de brad rotund, este deschis permanent.

Săliştea de Sus

Biserica din lemn "Sfântul Nicolae" (denumită și "Biserica Bulenilor" sau "Biserica din Vale"), construită în anul 1722, se remarcă prin icoane și picturi vechi, datând din secolul al XVIII-lea.

Biserica din lemn "Sfântul Nicolae" (denumită și "Biserica Nistoreștilor" sau "Biserica din Deal"), construită în anul 1680 a fost declarată monument istoric. Aceasta se remarcă prin acoperișul său dublu și prin picturile murale bine păstrate.

Săcel

Atelierul de măști populare al meșterului Vasile Șușca, aflat peste "Puntea Miresei", mai sus de centrul localității.

Atelierul de sculptură în lemn al meșterului popular Gigore Țulean, aflat pe Valea Carelor.

Centrul de ceramică roşie nesmălţuită, ultimul atelier din Țara Maramureșului care încă folosește materiale de factură dacică care se prelucrează în cuptoare romane, prin procedee antice. Atelierul își desfășoară activitatea într-o gospodărie țărănească.

Moara lui Mecleș este un ansamblu compus din două mori de apă, vâltoare și o mașină de prelucrat lâna care funcționează pe râul Iza.

Rezervaţia naturală Izvorul Albastru al Izei, întinsă pe o suprafaţă de peste 100 de ha, se află sub vârful Mucelul Râios. Principalele atracții sunt peștera cu o lungime de 2500 m, formată la zona de contact dintre șisturile cristaline ale Munților Rodnei cu zonă calcaroasă, şi izbucul prin care apa iese la suprafață, având o culoare deosebită.

Istoric

Zona Văii Izei a fost locuită din cele mai vechi timpuri, descoperirile arheologice indicând prezența umană încă din epoca bronzului, fiind găsite depozite de bronz cu topoare, brățări și alte obiecte la Ieud, Vadu Izei, Dragomirești, Rozavlea.

Secolul II î.Hr. este perioada în care începe prelucrarea fierului și a obiectelor ceramice, secolul următor acoperind o perioadă de apogeu a societății daco-romane din zonă – ilustrată prin ceramica descoperită în Oncești și alte așezări. Cu toate că izolarea geografică a zonei a făcut ca întregul Maramureș să rămână în afara granițelor Daciei romane, influențele latine s-au făcut simțite foarte puternic, atât în grai cât și în obiceiuri și cultură.

Conturarea întâielor formațiuni politice a adus cu sine și primele atestări documentare din zonă, începând cu secolele X-XIV, lucrarea „Diplome Maramureșene din secolul XIV-XV, Sighet, 1900”, considerată a fi Cartea de Aur a Maramureșului atestând înființarea mai multor așezări de pe valea Râului Iza.
La sfârsitul secolului al XIV-lea, odată cu moartea lui Balc, dispare Voievodatul Maramureşului, care va deveni comitat, condus de un rege străin. Satele au fost conduse o vreme de pretori, aleși din nobilimea locală, alături de un sfat al bătrânilor. Libertatea țăranilor locali au dus la diferite manifestări pentru eliberare, luptele sociale fiind intensificate și de răscoala iobagilor, din 1703. De asemenea, sunt sprijinite luptele din cadrul Răscoalei lui Francisc Rakoczy, însă ca urmare a înfrângerii, teritoriul revine stăpânirii habsburgice. Începutul secolului al XVIII-lea aduce cu sine mai multe invazii ale tătarilor, care provoacă distrugeri semnificative satelor.

Anul 1848 a adus cu sine importante modificări sociale, odată cu revoluția, societatea tinzând spre o reorganizare a comunității.

Evenimente culturale

Vadu Izei
 • mai - Festivalul Internațional de folclor pentru copii "Am fost ș-om fi"
 • iunie - "Serbările copilăriei"
Strâmtura
 • septembrie - Ziua Comunei - satul Glod
Șieu
 • mai - Festivalul-concurs "Floare mândră de pe Iza", care păstrează vie tradiţia prin autenticitatea costumelor şi a cântecelor populare
Botiza
 • august - Festivalul "Pentru mândra din Botiza"
Poienile Izei
 • octombrie - Sfânta Parascheva – Hramul Bisericilor de lemn din Poienile Izei şi Deseşti
Ieud
 • decembrie - Teatrul popular „Viflaimul”
Dragomirești
 • decembrie – Concertul de colinde "Asta-i sara de Crăciun" – participă grupuri de colindători din Dragomireşti şi din alte localităţi de pe Valea Izei
 • decembrie – Pregătirea Stolnicului în tradiţiile de Crăciun, la Muzeul Ţărăncii Române

Structuri de primire turistică

Structuri de cazare
Nume unitateTip unitateCategorieNumăr spaţiiNumăr locuriLocalitateAdresaTelefon
ADRIANA pensiune turistică 2 flori 4 8 Botiza nr. 333 -
ANA ORGHICI pensiune turistică  3 flori  6 15 Botiza nr. 4 0262.334.023
BERBECARU VICTORIA pensiune agroturistică 2 flori   4 6 Botiza nr. 743 -
BERBECARU VICTORIA 2 pensiune agroturistică 2 flori  4 8 Botiza nr. 743 0262.334.207
CASA POIENAR pensiune turistică 2 flori 5 10 Botiza Str. Principală, nr. 429 -
CASA SIDĂU pensiune turistică 2 flori  4 8 Botiza nr. 63 -
COSTINAR AURICA pensiune turistică 2 flori 6 12 Botiza nr. 163A -
CRETUCA pensiune turistică 3 flori 9 16 Botiza nr. 672 0262.334.299
DORINA pensiune turistică 2 flori 7 14 Botiza nr. 678 -
GĂMBIŢA pensiune turistică 2 flori 3 6 Botiza nr. 62 -
GEORGE IURCA pensiune turistică 2 stele 2 4 Botiza Str. Principală, nr. 742 0262.334.110
GROŞAN pensiune agroturistică 3 flori 3 6 Botiza nr. 431 -
MANŢA GHEORGHE pensiune turistică rurală 2 flori  7 16 Botiza nr. 434 0262.334.118
MANŢA MARIE pensiune turistică 2 flori 6 12 Botiza nr. 407 -
MARIETA pensiune turistică 2 stele 2 4  Botiza nr. 276 0262.334168
NEAGU pensiune turistică 2 flori 4 8 Botiza Str. Principală, nr. 529 -
PETREUŞ IRINA pensiune turistică 2 flori 2 4 Botiza nr. 771 -
SIDĂU PARASCA pensiune turistică 2 flori 4 8 Botiza nr. 787 -
SUCI pensiune turistică 2 stele 6 12 Botiza Str. Principală, nr. 335 -
TOMŞA IOAN pensiune turistică 3 flori 4 8 Botiza nr. 307 0262.334.268
VESELIA pensiune turistică 2 flori  8 16 Botiza nr. 767A -
CHINDRIŞ VASILE pensiune turistică 2 stele 3 6 Ieud Str. Principală, nr. 201 0262.336.197
ILEA pensiune turistică rurală 2 flori 3 6 Ieud nr. 333 0262.336.039
BUD pensiune turistică 2 stele 6 6 Onceşti Str. Principală, nr. 360 0262.331.322
ROSMARIN pensiune turistică 2 flori 4 9 Onceşti nr. 285 0733.244.190, 0262.348.506
RUSTIC pensiune agroturistică 2 flori 3 6 Onceşti nr. 168 0262.331.323
SUB CETATE LA MATEI pensiune turistică 3 flori 15 34 Onceşti nr. 480 0262.348.498
SUB CETATE LA MATEI II pensiune turistică 3 flori 3 6 Onceşti nr. 480 -
SUSANI pensiune agroturistică 2 flori 4 8 Onceşti nr. 179 -
ADRIANA pensiune agroturistică 2 flori 4 8 Poienile Izei nr. 89A 0262.334.380, 0721.680.835
BÎRŞOAN MARIA pensiune agroturistică 2 flori 4 8 Poienile Izei nr. 135A -
CASA ALINA camere de închiriat 3 stele 4 9 Poienile Izei nr. 193 0721.596.038, 0262.334.367
CASA BOBOCEA pensiune agroturistică 3 flori 7 14 Poienile Izei Str. Principală, nr. 87 0262.334.395
DOMNIŢA pensiune agroturistică 2 flori  8 16 Poienile Izei nr. 138 0724.175.757
DOMNIŢA căsuţe tip camping 2 stele 5 10 Poienile Izei nr. 138 -
IOANA DIN POIANĂ pensiune agroturistică 2 flori 4 8 Poienile Izei nr. 134 0723.231.292
ION DE LA CRUCE pensiune agroturistică 2 flori 3 6 Poienile Izei nr. 15 0262.334.365
MARIA BÎRLEA pensiune turistică 2 stele 3 7 Poienile Izei nr. 192 0262.334.368
MARIA PETREUŞ pensiune agroturistică 2 flori  3 6 Poienile Izei nr 144A 0721.389.932
COLŢ DE RAI pensiune turistică 3 flori 9 23 Săcel nr. 971 -
KRISTAL pensiune turistică 3 flori  14 30 Săcel nr. 1058 -
LĂCRĂMIOARA pensiune turistică 3 flori  15 30 Săcel nr. 755 0262.339.466
BIANCA pensiune turistică 3 stele 5 10 Săliştea de Sus Str. Cireşilor, nr. 1 -
CASA MAMEI BATRÂNE pensiune turistică 2 stele 2 4 Săliştea de Sus Str. Cireşilor, nr. 1 -
DAVID pensiune turistică 3 stele 5 10 Săliştea de Sus Str. Cireşilor, nr. 1 -
SEKY pensiune turistică 3 stele 12 24 Săliştea de Sus Str. Cireşilor, nr. 1 0744.157.508
VASILICA pensiune turistică 2 stele 4 7 Săliştea de Sus Str. Baleasa, nr. 58 0742.243.308
BOTA GEORGIANA pensiune turistică 2 stele 5 10 Şieu Str. Principală, nr. 885 0262.333.505, 0742.664.808
CHINDRIŞ GHEORGHE pensiune agroturistică 2 flori 5 10 Şieu nr. 881 0262.333247
CHINDRIŞ IOAN pensiune agroturistică 2 flori 2 4 Şieu Str. Principală, nr. 838 0262.333.610
JAKU pensiune agroturistică 2 flori 3 6 Şieu nr. 431 -
JILĂU pensiune agroturistică 1 floare 5 10 Şieu nr. 990 0744.187.953
MAN MARIA pensiune agroturistică 2 flori 3 6 Şieu nr. 634 0262.333.513, 0721.347.493
OCHII LUI DOBRIN pensiune turistică 2 stele 4 8 Şieu nr. 456 0262.333.197, 0745.354.798
ÎN POIANĂ 1 pensiune turistică 2 stele 4 8 Strâmtura Str. Popii, nr. 81A 0262.332.367, 0720.519.794
ÎN POIANĂ 2 pensiune turistică 2 stele 12 19 Strâmtura Str. Popii, nr. 81A -
ARDELEAN pensiune turistică 3 stele  5 10 Vadu Izei nr. 190B -
CASA BUNICULUI pensiune agroturistică 2 flori 2 5 Vadu Ize  nr. 689A 0262.330.228
CASA IURCA ANA pensiune turistică 2 stele 8 14 Vadu Ize nr. 333 A 0262.330.365
CASA MUNTEAN pensiune turistică 2 flori 4 8 Vadu Ize nr. 505 -
CASA TRADIŢIONALĂ BORLEAŢ pensiune agroturistică 2 flori 4 8 Vadu Ize Nr. 689A 0262.330.228
CASA VIORICA pensiune turistică 2 flori 4 8 Vadu Ize nr. 617A 0262.330.319
COVACIU IOAN pensiune turistică rurală 2 flori 2 4 Vadu Ize Str. Zăvoi, nr. 578 0262.330.051, 0742.610.137
DENISIA pensiune turistică 2 flori 4 8 Vadu Ize nr. 58 -
DENISIA pensiune turistică 2 stele 5 10 Vadu Ize nr. 534 0262-330038
GHITA VASILE pensiune turistică 2 stele 3 6 Vadu Ize Str. Principală, nr. 322 0262.330.087
IOANA pensiune agroturistică 2 flori 4 8 Vadu Ize nr. 26 0262.330.454, 0742.742.726
LA GORGAN pensiune turistică 2 flori 5 10 Vadu Ize nr. 447 -
LA MOARĂ LA NICULAI pensiune turistică 4 flori 4 8 Vadu Ize nr. 446 -
LA MOARĂ LA NICULAI pensiune turistică 3 flori  8 16 Vadu Ize Str. Principală, nr. 320 0262.330.341
TELEPTEAN TODORA pensiune agroturistică 3 flori 10 20 Vadu Ize Str. Principală nr. 506 -
TELEPTEAN TODORA pensiune turistică rurală 3 flori 10 20 Vadu Ize Str. Principală nr. 506 0262.330.474
VADU IZEI pensiune turistică 2 stele 14 28 Vadu Ize nr, 331B 0262.330.308, 0742.151.218
VICTOR cabană turistică 2 stele 5 10 Vadu Ize nr. 17 -
Structuri de alimentaţie publică
Denumirea structuriiTip structurăCategorieNumăr locuriLocalitateAdresaTelefon
ÎN POIANA 2 restaurant pensiune 2 stele 130 Glod nr. 81A -
SEKY restaurant pensiune  3 stele 100 Săliştea de Sus Str. Cireşilor, nr. 1 0744.157.508
VADU IZEI restaurant pensiune  2 stele 240 Vadu Izei nr. 331B 0262.330.308, 0742.151.218

Trasee turistice

Dintre traseele turistice care se pot aborda de către turiştii ajunşi pe Valea Izei amintim:
 • Sighetu Marmației - Dealul Herea - Valea Vișeului - Borșa - pasul Prislop - Bistrița Aurie
 • Vadu Izei - Bârsana - Săcel - pasul Șetref sau Moisei
 • Gura Slătioarei - Slătioara - Glod
 • Șieu - Botiza - Poienile Izei

Resurse

Vişeu de Sus

Vizitați pagina Primăriei Vișeu de Sus, pentru mai multe informații legate de administrația locală, dar și noutăți și evenimente care au loc aici.

viseu
 

Facebook

O pagina pentru cei din Vișeu, pentru cei plecați din Vișeu, pentru cei reîntorși la Vișeu, pentru cei sosiți la Vișeu și pentru cei ce vor sosi la Vișeu.

facebook